Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Snöröjning

Snöröjning hjullastare

Snöröjning görs för framkomlighet med prioritering av huvudgator, bussgator, GC-vägar och större gångbanor. Vår ambition är att ha god framkomlighet i morgontrafik från klockan 07.00, men ibland startar snöfallet och morgontrafiken samtidigt.

Kommunen sköter vinterväghållning på gator inom planlagt område, skyltade gång- och cykelvägar och några enskilda vägar.

Vid ett normalt snöfall tar det cirka tio timmar att snöröja alla gator i Söderhamn. Vid större snöfall tar det längre tid.

Trafikverket har ansvaret för större allmänna vägar.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du ansvarar snöröjning på gångbanan utanför din fastighet.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket har ansvaret för större allmänna vägar.
www.trafikverket.selänk till annan webbplats.

Så här jobbar kommunen med snöröjning

Kommunen ombesörjer snöröjningen vintern 2018/2019. Kommunen bedömer behovet av snöröjning och har arbetsledarjour kvällar och helger.

Vinterväghållning består förutom av snöröjning snöröjning även av snöstädning, halkbekämpning, bortforsling av snö, sandupptagning samt återställning av skador.

Snöröjning

Snöröjning görs för framkomlighet med prioritering av huvudgator, bussgator, GC-vägar och större gångbanor. Vår ambition är att ha god framkomlighet i morgontrafik från klockan 07.00, men ibland startar snöfallet och morgontrafiken samtidigt.

Snöstädning

Snöstädning utförs när framkomligheten är ordnad. Då övergår vi till att städa bort snö som försämrar trafiksäkerheten, siktröjning i korsningar etc. Isrivning av gator kan behövas vid vissa väderförhållanden för att öka både säkerhet och komfort.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs omedelbart vid akut frosthalka, i samband med underkylt regn eller nattfrost. Bekämpning av övrig snöhalka startas efter det att snöfallet upphört och i så nära anslutning till snöröjningen som möjligt.

Som privatperson kan du hämta gratis sand, utanför grindarna på Kungsgatan 42. Ta med egen hink och spade.

Prioritering

Prio 1 innebär att vi vid 5 cm snö plogar stora huvudvägar, bussgator och kommunala fastigheter, samt uppmärkta gång- och cykelvägar.

Vägarna prioriteras enligt särskilda områden. Innehållet kan i detalj beskrivas vid kontakt med Tekniska Serviceenheten men kortfattat ser prioriteringen ut så här:

Prio 1: Större gång- och cykelvägar tillika skolvägar, viktiga gångstråk, gator med linjetrafik, huvudgator (infartsleder, genomfartsgator) samt övriga centrumgator.

PRIO 2: Mindre gång- och cykelvägar, lokalgator, villagator.

Nytt för vintern 2018/2019

Nytt för vintern 2018/2019 är att vi inte gör snöröjning enligt prio 1 i samhällena utanför centrala Söderhamn, där snöröjer vi vid 5 cm även på villavägar (få gång- och cykelvägar på dessa platser).

Vi testar också med att minimera saltningen, som görs endast i extrema fall.

Dessa två nyheter testas för att sedan utvärderas. 

Skottning av tak på kommunala byggnader

Vid behov skottas taken och istappar avlägsnas.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Var snöröjer vi just nu?

Följ snöröjningsfordon via GPSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Datumparkering

Fixa min gata

Via Fixa min gata kan du rapportera in problem som inte är akuta på allmänna platser, till exempel nedskräpning hål i gatan, klotter, trasiga skyltar.

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter